Wojciechowski, J. (2012) „Uczelniana sieć biblioteczna”, Biblioteka, (16(25), s. 83–114. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/395 (Udostępniono: 30 styczeń 2023).