Sadowska, A. (2024) „Przestrzeń komunikacyjna współczesnej biblioteki: studia i szkice z teorii i praktyki, red. Anita Has-Tokarz, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2022, ss. 186. ISBN 978-83-227-9634-4”, Biblioteka, (27 (36), s. 383–388. doi: 10.14746/b.2023.27.18.