Pokora, P. (2013) „Pontificale Romanum z 1520 roku z biblioteki prymasa Macieja Drzewickiego. O odnalezieniu jednego z zaginionych klejnotów Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie”, Biblioteka, (17(26), s. 37–51. doi: 10.14746/b.2013.17.2.