Łopaczyk, J. (2024) „Od Redakcji”, Biblioteka, (27 (36), s. 7–11. doi: 10.14746/b.2023.27.1.