Łukaszewski, J. (2015) „Odnalezione fragmenty najstarszego kodeksu rękopiśmiennego z klasztoru cystersów w Łeknie-Wągrowcu.”, Biblioteka, (19(28), s. 31-45. doi: 10.14746/b.2015.19.02.