Przybyszewska, A. (2015) „Spuścizna Stefana Balickiego w zbiorach Domu Literatury Biblioteki Raczyńskich”, Biblioteka, (19(28), s. 117–128. doi: 10.14746/b.2015.19.06.