Dąbrowicz, M. i Jazdon, A. (2015) „Założenia i realizacja polityki zarządzania zasobami w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1992–2014”, Biblioteka, (19(28), s. 129–157. doi: 10.14746/b.2015.19.07.