Karwasiński, P. i Wesołowska-Mis, H. (2015) „Wpływ informatyzacji Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu na zmiany organizacyjne i rozwój usług bibliotecznych”, Biblioteka, (19(28), s. 159–183. doi: 10.14746/b.2015.19.08.