Muraszko, M. (2015) „Wycisk plakiety z popiersiem ostatniego Jagiellona na oprawie Commentarius brevis rerum in orbe gestarum ze zbiorów dawnej Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie”, Biblioteka, (19(28), s. 195–202. doi: 10.14746/b.2015.19.10.