Grażyńska, I. (2015) „Centralna Biblioteka Uniwersytecka Karola I w Bukareszcie”, Biblioteka, (19(28), s. 203-215. doi: 10.14746/b.2015.19.11.