Olszewska, H. (2014) „Magdalena Przybysz-Stawska, Książki na łamach wybranych czasopism w Polsce u progu XXI wieku, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013, ss. 720”, Biblioteka, (18(27), s. 251-254. doi: 10.14746/b.2014.18.13.