Nowak, P. (2014) „Dorota Degen, Polityka wydawnicza w sferze nauki w latach 1944–1959, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2014, ss. 261”, Biblioteka, (18(27), s. 265-271. doi: 10.14746/b.2014.18.16.