Wojciechowski, J. (2016) „O potrzebie edukacji medialnej w Polsce, red. naukowa Michał Federowicz, Sławomir Ratajski”, Biblioteka, (20(29), s. 263–270. doi: 10.14746/b.2016.20.19.