Korzo, M. A. (2016) „«Elementa Pverilis Institutionis» (Kraków 1692) – przyczynek do historii elementarzy polskich”, Biblioteka, (20(29), s. 71–80. doi: 10.14746/b.2016.20.5.