Franczak, R. (2016) „Oprawa «Homiliarum» z pełnopostaciowym wyciskiem radełka jagiellońskiego w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie”, Biblioteka, (20(29), s. 55–70. doi: 10.14746/b.2016.20.4.