[1]
K. Kłudkiewicz, „«Czarować chciała tylko powabem umysłu». O formacji intelektualnej Marianny z Ciecierskich Skórzewskiej na podstawie inwentarza jej księgozbioru”, 10.14746/b, nr 21(30), s. 21–42, grudz. 2017.