[1]
J. Melentiewa, „Czytelnictwo jako narzędzie kształtowania rzeczywistości (na kanwie koncepcji noosfery Władimira Wiernadskiego)”, 10.14746/b, nr 21(30), s. 251–258, grudz. 2017.