[1]
J. Wojciechowski, „«Roczniki Biblioteczne», R. LX, 2016, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2016, s. 410”, 10.14746/b, nr 21(30), s. 259-270, grudz. 2017.