[1]
J. Wojciechowski, „Metody i narzędzia badań piśmiennictwa cyfrowego i jego użytkowników, red. Małgorzata Góralska, Agnieszka Wandel, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2016, s. 220”, 10.14746/b, nr 21(30), s. 277–286, grudz. 2017.