[1]
R. Nowicki, „Druki ulotne i okolicznościowe Zakładów Graficznych Instytutu Wydawniczego «Biblioteka Polska» w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Przyczynek do dziejów wydawnictwa”, 10.14746/b, nr 16(25), s. 167–184, sty. 2012.