[1]
J. Skutecki, „Posener Ereignisse – seria kart pocztowych Isidora Themala”, 10.14746/b, nr 15(24), s. 95–160, sty. 2011.