[1]
M. Muraszko, „Oprawa kaliskich druków z 1620 roku udekorowana radełkiem jagiellońskim z popiersiem kanclerza wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego”, 10.14746/b, nr 22(31), s. 75–86, grudz. 2018.