[1]
O. Sedliar, „Działalność wydawnicza i publikacje Towarzystwa im. Michajła Kaczkowskiego w latach 1875–1885 – ujęcie ogólne”, 10.14746/b, nr 22(31), s. 87–106, grudz. 2018.