[1]
P. Nowak, „Marszakowa – Szajkiewicz, Badania ilościowe nauki. Podejście bibliometryczne i webometryczne”, 10.14746/b, nr 13(22), s. 235-240, sty. 2009.