[1]
K. Kłudkiewicz, „Ilustracje w czasopiśmie «Przyjaciel Ludu» – od oświeceniowego encyklopedyzmu do wizualnego kanonu narodowego”, 10.14746/b, nr 23(32), s. 121-165, grudz. 2019.