[1]
Z. . Wagner, „Dekoracja iluminatorska inkunabułu Inc. I 11 ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich. Problem ikonografii i atrybucji”, 10.14746/b, nr 23(32), s. 235–261, grudz. 2019.