[1]
M. Muraszko, „Krakowska oprawa księgi Jana Korzboka Witkowskiego ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie”, 10.14746/b, nr 23(32), s. 277-287, grudz. 2019.