[1]
J. . Wojciechowski, „Artur Jazdon, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 1919–2018. Zasoby. Działania. Ludzie”, 10.14746/b, nr 23(32), s. 313–324, grudz. 2019.