[1]
R. Wilgosiewicz - Skutecka, „Komu było dedykowane dzieło Gwagnina Sarmatiae Europeae descripto? - rozwiązanie zagadki znanego polonicum XVI w”., 10.14746/b, nr 11(20), s. 11–27, sty. 2007.