[1]
Łukasz Nowak, „XV-wieczny odpis psalterium abbreviatum z kodeksu Jakuba z Kowalewic (BU Rkp. 1746)”, 10.14746/b, nr 25 (34), s. 13–28, grudz. 2021.