[1]
J. Łukaszewski, „Szyfr Jana Żdżarowskiego (-1551) na tle metod kryptograficznych używanych w Polsce pierwszej połowy XVI w.”, 10.14746/b, nr 25 (34), s. 29-77, grudz. 2021.