[1]
J. Wojciechowski, „Sebastian Dawid Kotuła, Wstęp do Open Source, Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 2014, s. 168 (seria Nauka – Dydaktyka – Praktyka)”, 10.14746/b, nr 19(28), s. 277–281, grudz. 2015.