[1]
M. A. Korzo, „«Elementa Pverilis Institutionis» (Kraków 1692) – przyczynek do historii elementarzy polskich”, 10.14746/b, nr 20(29), s. 71–80, grudz. 2016.