[1]
R. Franczak, „Oprawa «Homiliarum» z pełnopostaciowym wyciskiem radełka jagiellońskiego w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie”, 10.14746/b, nr 20(29), s. 55–70, grudz. 2016.