Jazdon, Artur, i Andrzej Jazdon. „Kolportaż druków Muzycznych Przez Drukarnię W. Deckera W świetle anonsów Prasowych I Jego wpływ Na kształtowanie Kultury Muzycznej Wielkopolan”. Biblioteka, nr 17(26), styczeń 2013, s. 103-17, doi:10.14746/b.2013.17.5.