Tomaszewski, R. „Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego W Poznaniu 1926–2016”. Biblioteka, nr 21(30), grudzień 2017, s. 155-80, doi:10.14746/b.2017.21.8.