Dąbrowicz, M. „Coaching – Moda Czy konieczność? Możliwości Zastosowania Coachingu W Bibliotece”. Biblioteka, nr 21(30), grudzień 2017, s. 205-27, doi:10.14746/b.2017.21.10.