Melentiewa, J. „Czytelnictwo Jako narzędzie kształtowania rzeczywistości (na Kanwie Koncepcji Noosfery Władimira Wiernadskiego)”. Biblioteka, nr 21(30), grudzień 2017, s. 251-8, doi:10.14746/b.2017.21.13.