Wojciechowski, J. „«Roczniki Biblioteczne», R. LX, 2016, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2016, S. 410”. Biblioteka, nr 21(30), grudzień 2017, s. 259-70, doi:10.14746/b.2017.21.14.