Wojciechowski, J. „Metody I narzędzia Badań piśmiennictwa Cyfrowego I Jego użytkowników, Red. Małgorzata Góralska, Agnieszka Wandel, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2016, S. 220”. Biblioteka, nr 21(30), grudzień 2017, s. 277-86, doi:10.14746/b.2017.21.16.