Wojciechowski, J. „LaTeI. Z Badań Nad Wykorzystaniem Technologii Informacyjnych W Bibliologii I Informatologii, Red. Grzegorz Gmiterek, Mikołaj Ochmański, Marcin Roszkowski, Warszawa: Wydawnictwo SBP 2015, S. 216 (Nauka – Dydaktyka – Praktyka, Nr 168)”. Biblioteka, nr 21(30), grudzień 2017, s. 293-00, doi:10.14746/b.2017.21.18.