Nowicki, R. „Druki Ulotne I okolicznościowe Zakładów Graficznych Instytutu Wydawniczego «Biblioteka Polska» W Zbiorach Wojewódzkiej I Miejskiej Biblioteki Publicznej W Bydgoszczy. Przyczynek Do dziejów Wydawnictwa”. Biblioteka, nr 16(25), styczeń 2012, s. 167-84, doi:10.14746/b.2012.16.6.