Dziołak, M., i S. Borkowicz. „Klaster Bibliotek Bi@lskich próbą Poszukiwania płaszczyzn Synergii Lokalnych Bibliotek”. Biblioteka, nr 16(25), styczeń 2012, s. 319-36, doi:10.14746/b.2012.16.13.