Nowak, Piotr. „Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy, Publikacji I Widowisk W Okresie Nacjonalizacji Rynku książki W Poznaniu (1946–1955)”. Biblioteka, nr 15(24), styczeń 2011, s. 161-9, doi:10.14746/b.2011.15.6.