Dudziak-Kowalska, Małgorzata, i Barbara Janczak. „Z dziejów średniego Szkolnictwa Bibliotekarskiego. Liceum Bibliotekarskie W Krakowie (1947–1960)”. Biblioteka, nr 15(24), styczeń 2011, s. 193-1, doi:10.14746/b.2011.15.7.