Kruszewski, T. „Logo Instytucji Non Profit – Modele Stosowane W Bibliotekach”. Biblioteka, nr 15(24), styczeń 2011, s. 229-42, doi:10.14746/b.2011.15.9.