Nowak, P. „Artur Jazdon, Wydawcy poznańscy 1815-1914. Kształtowanie środowiska I Repertuaru Wydawniczego.”. Biblioteka, nr 16(25), styczeń 2012, s. 379-83, doi:10.14746/b.2012.16.16.