Nowakowski, A., i L. Rosadziński. „„Witajcie koledzy” – poznańska «Książka wpisów wędrujących czeladników introligatorskich»”. Biblioteka, nr 14(23), styczeń 2010, s. 21-31, doi:10.14746/b.2010.14.2.