Wiśniewska, A. „Dysertacje poświęcone Tematyce Polskiej, powstałe Na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Wiedeńskiego W Latach 1872-1937”. Biblioteka, nr 14(23), styczeń 2010, s. 53-76, doi:10.14746/b.2010.14.4.