Szymańska, Zyta. „Bibliografia Literacka W Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (1948-2010) – Geneza, Dokonania, Perspektywy”. Biblioteka, nr 14(23), styczeń 2010, s. 77-107, doi:10.14746/b.2010.14.5.